17.4.12

Bastu på finska

I det höghus där jag bor finns en bastu för alla hyresgäster. När jag upptäckte den för ett antal år sedan, blev jag mycket glad. En något pinsam incident inträffade dock under mitt första besök, för luften i basturumme tyckte jag var förr torr. För att göra någonting åt problemet frågade jag av mina svenska medbadare: "Kan jag kasta vatten på aggregatet?" De tittade på mig undrande. Uppenbarligen hade vi missförstått varandra. Toaletten fanns nära omklädningsrummet, inte här.

Incidenten var en kulturkrock som orsakades av att jag översatte direkt från finskans heittää vettä kiukaalle 'kasta bad på bastuugnen'. En kulturvetare har uttryckt en sådan krock träffande:
"... kulturen tar sin början när du märker att du har fått problem med språket, och problemet handlar om vem du är." I det aktuella fallet uppstod problemet av mitt sätt att använda ett uttryck fel så att två kulturellt viktiga inrättningar, bastu och toalett blandades ihop. Exemplet visar att språk och kultur hänger intimt ihop: för att förstå vad folk säger är det bra om man vet något om deras kultur.

Det är klart att sauna är en kulturellt viktig insitution i Finland. Bastu har varit ett mångaktivitetsrum, vilket avspeglas i ord som motsvarar svenskans linbastu, maltbastu, palvningsbastu (där man rökte kött) och bykbastu. Det har varit det rum där man har koppat, som var en läkemetod inom folkmedicin, förlöst barn (lapsisauna - förlossningsbastu), gett massage åt kroppen som slitits i hårt arbete och tom. ägnat sig åt folkmagi som ordet loitsusauna och noitasauna (besvärjelsebastu och häxabastu) ger vid handen.

Bastu har varit en badinrättning för olika grupper som ord motsvarande varmansbastu, folkbad, bybastu och familjebastu visar. Man har badat i bastu varje vecka, framför allt om lördagar (lauantaisauna) men särskilt högtidliga har varit julbastu och midsommarbastu.

Bastu har värmts på olika sätt. I den tidigare rökbastu hade man inte skorsten (hormi) utan den rök som bildades i bastuugnen (kiuas) släpptes ut genom en lucka (räppänä) i bastuväggen. På bastuugnen la man stenar (kiuaskivet) som kunde vara könnökiviä, stenar av en särskilt lämplig art. Rökbastuns ugn värmde man färdig innan man började bada på laven men i modernare vedbastur och elaggregatbastur har man uppvärmningen på hela tiden. 

När elden hade slocknat i rökbastuns kiuas och det mesta av röken gått ut genom räppänä kastade man på stenarna kisu- eller häkälöylyt. Det är rökosbad på svenska som Bastusällskapets (Saunaseura) bastuordlista ger vid handen, och där förklarar man också vad det handlar om: osbad som kastas för att driva ut rök och os.

Saunaseura (Bastusällskapet) i Helsingfors sammanställde 1958 Saunasanasto / Bastuordlista med översättningar till svenska, tyska och engelska. Listan går att ladda ned från nätet. När det gäller översättningar, märker man att ett ord på finska ofta översätts med ett ord på svenska medan på tyska och engelska förklarar man ordet betydelse med flera ord. T.ex. hikilöyly är svettbad på svenska, Dampfstoss zum Schwitzen på tyska och sauna heat produced at the beginning of bath to induce perspiration på engelska. Ett till exempel: Eräsauna - ödemarksbastu - Jagdsauna im Ödland gelegene Hütte mit Saunaofen - wilderness sauna (for hunters and fishermen).  

Att man använder sig av en omskrivning på tyska och engelska kan naturligtvis bero på flera orsaker. Skillnaden mellan tyska och engelska å ena sidan och svenska och finska å den andra kan bero på att det kulturella avståndet mellan finska och svenska är kortare än avståndet mellan finska och tyska och framför allt mellan finska och engelska.

Ordet sauna hänvisar till huset eller badutrymmet men det betyder också själva badandet. Man säger: "Sauna on kerran viikossa", vilket betyder att bastu, dvs. bastubadande är en gång om veckan. I västra Finland brukar man "gå till bastu" men i öster "går man till badet (kylpy)". I väst har man också verbet saunoa, dvs. 'bada bastu' som man inte lär använda i östra dialekter.

I finska finns uttrycket opinsauna som inte har en bra översättning i något språk. Ordagrant betyder det 'lärdomens bastu'. En opinsauna är inte en konkret anläggning utan ett uttryck för begreppet 'hård skola', en krävande läroinstalt. I en viss allmänt tagen betydelse är livet en skola, och de finnar som under århundradens gång har gått i bastu resp. bad har livet ofta varit en hård skola. Det är det jag tänker på när jag sitter på bastulaven och låter bastuångan (löyly) sprida sig från bastuns hjärta, bastuugnens (kiuas) heta stenar. Opinsauna - autuas aina - Lärdomens bastu - alltid salig

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Voit mielihyvin kommentoida blogejani. Du kan gärna lämna kommentarer på mina bloggar. You are welcome to comment on my blogs. Bonvolu, skribu notojn pri miaj blogoj.