8.6.14

Fred så in i Norden

Nu firas det i Kungälv och på andra ställen i Skandinavien: Danmark, Sverige och Norge har inte krigat mot varandra på 200 år får vi veta. Annat har det varit i Nordens östra del. Den 30 november 1939 klockan 9.16 väcktes helsingforsbor till luftalarm och snart började bomberna falla.
         Vinterkriget hade brutit ut. Efter det kriget följde fortsättningskriget 1941 - 44 som Finland utkämpade i nära samarbete med Nazityskland mot Sovjetunionen. Båda krigen slutade i Finlands nederlag. Segermakterna med Sovjetunionen i spetsen krävde att finska armén skulle fördriva bort tyska trupper som var stationerade i finska Lappland. Kriget i Lappland varade från september 1944 till april 1945.
        I alla dessa krig dödades sammanlagt drygt en halvmiljon människor: finnar, svenskar, ryssar, ukrainare osv. Karelska näset evakuerades vilket ledde till flyktingströmmen på ca. 400 000 människor till de inre delarna av Finland. Ca. 70 000 barn forslades från Finland till Sverige undan kriget. Över 56 000 människor i finska Lappland fick skydd på den svenska sidan av gränsen medan striderna härjade mellan de finska och nazityska trupperna.
        Sverige deltog inte officiellt i krigshandlingarna men den hjälp svenskarna gav Finland var ändå oväderligt både i fråga om frivilliga - sammanlagt 8260 kom och hjälpte finnar mot sovjeter -, materiellt och finansiellt. Utan Sveriges hjälp hade Finland sannolikt inte klarat sig som en självständig nordisk demokrati genom krigsåren och tiden direkt efter dem.
        Nu firar vi den långa freden som rått mellan de nordiska länderna. Samtidigt hör vi vapenskrammel från andra sidan Finlands östra gräns. Ryssarna har varnat finländarna: dessa ska inte söka medlemskap i NATO. USA blandar sig in i händelseutvecklingen och ger skydd åt Polen och de små baltiska staterna. Kanske får vi se USA:s kärnvapenbestyckade krigsfartyg i Östersjön.
        Utvecklingen som vi nu bevittnar och som vi kanske tom. är delaktiga i, kan bara sluta med katastrof för alla parter. Varför ställer sig så få politiska partier - i Sverige närmast Feministiska initiativet och Miljöpartiet - kritiska mot den rådande upprustningsyran? Var har vi fredsdemonstrationer? Jag känner för ungdomarna som i slutändan får betala priset. Det måste finnas folk som vill vända utvecklingens illavarslande gång. 
          Självklart är det viktigt att lyfta fram exempel på hur freden kan befästas inom ett område, i det aktuella fallet Skandinavien. Men det räcker inte då vapenskramlet dånar allt ljudligare.


 

2.6.14

1989-06-04
我们应永远不会忘记 1989 年 6 月大屠杀。