26.11.17

Jippii – valloitamme maailman

Istuin olohuoneen sohvassa, hain kaukosäätimellä sopivaa tv-ohjelmaa ja osuin Ristin maa –konsertin esitykseen.1 Tulin siihen kesken kaiken: konsertin lapsikuoro ja panto­miimiryhmä olivat esiintyneet aivan ilmeisesti jo jonkin aikaa. Isossa kuorossa oli ehkä noin seitse­män- tai kahdeksan­vuotiaita lapsia. Heillä oli yllään keltaiset puserot, joissa oli maapallon kuva ja sen päälle punaisella värillä kirjoitettuna sana "Jippii". Kuoro seisoi kirkon alttariosassa, pantomiimiryhmä taas seinän vieressä jonkin matkaa alttarista. Siinä oli varttuneempia lapsia, jotka arvioni mukaan olivat yhden- tai kahdentoista vuoden ikäisiä. Heidän yllään oli siniset puse­rot. He kuvailivat liikkeillään, eleillään ja ilmeillään kuoron laulamien laulujen sanomaa. Aikuinen yleisö kuunteli ja katseli hartaasti ryhmien esityksiä. 
          Miksi jäin katselemaan tuota ohjelmaa? Siinä oli mukaansa tempaavaa voimaa. Laulujen tekstit olivat selkeitä sanomaltaan, yksinkertaisia säveliltään. Niissä toistettiin samoja lauseita monta ker­taa peräkkäin, mikä kuulosti maanittelulta tai loitsulta. Tässä esimerkki Ristin maa -laulusta:"Ristin maa julistaa/voittoa valtavaa/Ristin maa kaiuttaa/Jumalan kunniaa." Ja tässä näyte Maailma valloitetaan -laulusta:"Hauta on tyhjä, mä tiedän sen2. Tämä on uutinen ihmeellinen. Ristinsä tähden liikkeelle lähden. Maailma valloitetaan!"
       Oli ilmeistä, että tuossa laulu- ja pantomiimiesityksessä ei ollut kyse vain sirkeäsilmäisten lasten konsertista vaan lähetystyöstä, jota Jippii-missio ry. harjoittaa. Se kertoo esitteessään, että sen toiminnassa on mukana yli 100 lapsi­kuoroa eri kirkkokunnista, seurakunnista jne. Kyse on lapsi­työstä, jota on tehty Suomessa vuodesta 1998 alka­en.3 
         Kotimaan lisäksi Jippii-missio on levinnyt joka taholle maailmaa, mistä kertoi tyttö, joka kuoron jäsenenä oli käynyt eri puolilla Eurooppaa. Kansainvälisyys tuli esiin kuoron esityksessä myös siten, että yhtä laulua kajauttaessaan se heilutteli lippuja. Niissä oli sellaisten maiden lippuja, joissa valtauskonto on toinen kuin kristinusko. Näitä olivat Turkin ja Israelin lippu. "Maailma valloitetaan!" kuuluttavat nuo Jippii-missiolapset ja -nuoret. Itse asiassa maailman valloittaminen alkoi Virosta, mikä Suomen ja Viron läheisiä suhteita ajatellen tuntuu luonnolliselta. Nykyään tähän missioon on liittynyt kuoroja pohjois-Siperiasta Afrikan maihin asti.
          Jippii-lähetystyön suosio on siis ainakin siitä jaetun tiedon ja esiintymisten perusteella suuri. Sana "jippii" tai "jipii" on tietenkin peräisin englannista, jossa se kirjallisena sanana esiintyi ensi kertaa vuonna 1906.4 Kiintoisaa kylläkin, sekä "jipii" että "jippii" on hyväksytty uuteen Kielitoimiston sanakirjaan.5 Lähetystoiminnan tunnus­sana on paikoitellen toinen kuin "jippii". Niinpä esimerkiksi Venäjällä sitä vastaa "ura" (ven. Ура) eli sama hurraa-ilmaisu, jota neuvostosotilaat huusivat rynnätessään vihollista päin.
Venäläinen Jippii-/Ura-kuoro

        Jippii-missio on kristillinen laululiike, ja kristinuskon eri muotojen harjoittamisessa lauletulla musiikilla on ollut jo yli parintuhannen vuoden ajan keskeinen osuus. Todettakoon, että instrumentaalimusiikkiin jotkin kristinuskon suun­nat suhtautuvat sen sijaan kielteisesti.6 Samanlaista asennoi­tumista esiintyy myös islamilaisuuden piirissä7          
        Kristillistä tai kristinuskon innoittamaa musiikkia on toki monenlajista. Tämä johtuu mm. siitä, mistä musiikin tuottaminen ja kuunteleminen kumpuavat. Ne voivat kummuta kristinuskon totuuden julistamisesta. Näin on laita Jippii-liikkeessä, jonka laulut värisyttävät herkkäluontoista:"Voima on veressä, voima on veressä, voima on veressä Jeesuksen." (Tämä toistetaan neljä kertaa.)8 
         Jippii-liikkeen jäsenet todellakin haluavat viedä kristinuskon sanomaa kaikkeen maailmaan. He toivovat voivansa käännyttää kaikki maailman kansat kristinuskoon, eikä tämä ole aivan ongelmatonta. Pohdin mielessäni, miksi lähetystyö on annettu lasten tehtäväksi. Arvelen, että niin on tehty siitä syystä, että lapset innostuvat herkästi ja heidät hyväksytään helpommin Jumalan sanan kuuluttajina kuin aikuiset. Me lapsuuden ja nuoruuden sivuuttaneet ihmiset rakennamme niin kovin helposti kaikenlaista riitaa. Mieleeni tulee Jeesuksen puhe opetus­lapsilleen, jossarakenna hän lausui mm. näin (ks. Matt. 10:34 ja 35):
"Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja miniän anoppiaan vastaan." 
         Kuten monesti muissa yhteyksissä Jeesus puhuu tässäkin viisaasti. Hän ymmärsi, että ihmisten kesken syntyy eri­mielisyyttä, joka usein ilmenee erityyppisenä riitelynä. Kristin­uskon historia osoittaa tämän. Toki sen kannattajat ovat tehneet hyvääkin, mutta he ovat kylväneet myös riitaa ja sotia niin kauan kuin kristinusko on ollut olemassa.9 Ja tätä uskontoa Jippii/Ura/Yippee etc.-nuo­ret nyt haluavat levittää kaikkeen maa­ilmaan. 
       Halu kuunnella ja tuottaa kristillistä musiikkia saattaa kummuta muustakin kuin kristinuskon totuuteen uskomisesta. Ihminen voi hakea sen piirissä syntyneistä lauluista lohtua ja turvan tunnetta. Jotkin lapsena oppimani uskonnolliset laulut ovat seuranneet minua koko elämäni ajan. Yksi niistä on "Maan korvessa kulkevi lapsosen tie".10 Tässä "Suojelusenkeliksi" nimetyssä laulussa ei ole totuuden julistamista, jota vierastan; sitä ei lauleta, jotta kuulijat kääntyisivät laulajien kuuluttamaan uskoon. Minua viihdyttää myös Hectorin tekemä laulu "Kuunnellaan vaan taivasta".11 Laulun lopussa hän kysyy:"Missä piileskelet jumala, ootko sisälläni vaiko ulkopuolella vai kaiken takana?" Tätä kysymystä olen pohtinut usein, esimerkiksi käytyäni Auschwitzin keskitysleirissä. On ilo huomata, että en todellakaan ole yksin näissä mietteissäni. 
        Uskonnolliset liikkeet, Jippiimissiot ja muut, harjoittavat lähetystyötään. Huomaan, että siihen on panostettu paljon inhimillisiä ja aineellisia voimavaroja. Olen pasifisti, joten en hanki riitaa kristillisen liikkeen kanssa. Ihmisenä ihmettelen, missä Jumala piileskelee. Jippii- alias Ura-missio ja sen laulut ei anna siihen vastausta. 

1 https://areena.yle.fi/1-3794764?autoplay=true 
2 "Hauta on tyhjä" viittaa Jeesuksen poissaoloon siitä haudasta, johon hänet ristiteloituksen jälkeen oli viety. (Ks. aiheessta käytyä keskustelua osoitteesta: https://jumalapuhetta.wordpress.com/2015/04/06/ylosnousemus-ja-tyhja-hauta-osa-i/  
3 Ks. http://shop.jippiimissio.fi/page/3/jippiimissio-ry. 
4 Ks . https://www.merriam-webster.com/dictionary/yippee. Yippee-sanan synonyymeiksi tässä sanakirjassa tarjotaan mm. "hallelujah" eli siis suomen "hallelujaa". Kiintoisaa on, että nuorten Jippii-liikkeelle tuo vanha sana ei ole kelvannut. Google tietää kertoa, että "halleluja" on heprean sanan הַלְּלוּיָהּ translitterointi, joka tarkoittaa "Kiittäkää Jahia" (suom. Kiittäkää Jumalaa) ja jota käytetään usein Raamatun psalmeissa. "Jah" on lyhenne jumalan nimestä JHWH (Jahve, Jehova). 
5 Ks. https://yle.fi/uutiset/3-5079404 
6 Ks. http://www.thebible.net/biblicaltheism/0402insturments.htm
7 Islaminuskossa on samansuuntaisia, instrumenttimusiikille kielteisiä suuntauksia. Ks. http://blog.godreports.com/2014/01/when-music-is-forbidden-under-islam/ 
8 Jippii-mission laulujen sanat löytyvät osoitteesta: https://drive.google.com/file/d/ 0B64N3V9GCI1rZzZYSEtMSkktZUpCR0NEOU5NVFIzdHdxeU93/view 
9 Kristittyjen suorittamista veritöistä viimeisten kahdentuhannen vuoden aikana ks. http://www.truthbeknown.com/ victims.htm 
10 Tässä Samuli Edelmannin tulkitsemana: https://www.youtube. com/watch?v=xJl5Fa5CJZs 
11 https://www.youtube.com/watch?v=kb_ BwOMxWzY