6.1.18

Tortillan pakastamisesta eri kielillä

Kuopukseni laittoi ruokaa, jossa hän käytti tortilla-levyjä otettuaan ne ensin ulos Santa Maria-yhtiön Super Soft Wrap Tortilla Original Tex Mex Wrapistä (suomennosyritys: Tosi pehmeä Aito Tortilla Teks Meks käärö). Käärin omaan tortilla-rullaani salaattia, kananlihaa ja avokadosta tehtyä kastiketta. Maiskis! Silmäilin tortillalevyjen muovipussia, jossa oli tuoteseloste eri kielillä. Aloin syötyäni tarkastella selosteita, sillä minua kiehtoo monikielisten tekstien vertaaminen etenkin silloin, kun niissä ainakin periaatteessa pitäisi lukea sama asia.
           Nyt kieliä oli kahdeksan: ruotsi, tanska, norja, suomi, puola, viro, latvia ja liettua. Tanskalla ja norjalla/bokmålilla oli yhteinen seloste, koska tanska on lähellä bokmålia. Minua kiinnosti selosteissa vain yksi kohta, joka koski tortilla-levyjen pakastamista. Siinä suomi näytti eroavan muista muovipussin kielistä.
       Aloitan suomenkielisestä versiosta: "Kuumentamattoman tuotteen voi pakastaa." Ruotsiksi asia ilmaistaan näin:"Kan frysas om den ej varit uppvärmd" ja tanska-norjaksi näillä sanoin:"Kan fryses hvis den ikke har vaeret opvarmet". Viro seuraa pitkälti skandinaavien esimerkkiä:"Võib külmutada, kui ei ole eelnevalt soojendatud" (Voi pakastaa, jos ei ole aiemmin lämmitetty). Sikäli kuin saan puolasta ja balttikielistä selvää, ne käyttävät samantapaista ilmaisukeinoa kuin edelliset kielet. Ensin latvia:"Var uzglabāt saldētà veidā, ja nav uzkarsēts" (Voi säilöä jäädytettynä, jos ei [ole] kuumennettu)", ja liettua:"Galima laikyti užśaldžius, jei prieś tai nebuvo śildyta" (Voi säilöä pakastettuna, jos aiemmin sitä ei-ole kuumennettu). Lopuksi puolankielinen versio:"Moźno przechowywać w zamraźalniku, jeśli produkt nie byl wcześniej odgrzewany" (Voi varastoida pakastimessa, jos tuotetta ei ole kuumennettu uudelleen aiemmin). 
        Kaikissa kielissä ollaan yhtä mieltä siitä, että tuotteen voi pakastaa eli säilöä pakastimessa jäädytettynä (vrt. voi pakastaa, kan frysas, kan fryses, võib külmutada, var uzglabāt saldētà veidā, galima laikyti užśaldžius, moźno przechowywać w zamraźalniku). Tätä mahdollisuutta rajaa kuitenkin tietty ehto. Se ilmaistaan kaikissa muissa selostekielissä paitsi suomessa ehtolauseella, joka alkaa jos-konjunktiota vastaavalla sanalla. Ruotsissa asia puetaan sanoilla om den ej, tanska-norjassa hvis den ikke, virossa kui ei ole, latviassa ja nav (jos ei), puolassa jeśli produkt nie (jos tuote ei...) ja liettuassa jei... nebuvo eli sanatarkasti jos... ei-ole.
         Suomenkielisessä selosteessa ei käytetä ehtolausetta, vaan sitä vastaava sisältö ilmaistaan kuumentaa-verbin infiniittimuodolla kuumentamattoman (yks. genetiivimuotoinen akkusatiivi), jonka merkityksen voi tulkita relatiivilauseella 'jota ei ole kuumennettu'. Tätä verbimuotoa kutsutaan karitiiviksi; termi on peräisin latinasta, jonka careo-verbi tarkoittaa 'vailla olemista'. Toki muissa kielissä on vastaavanlaisia muotoja, kuten esimerkiksi ruotsissa, jossa etuliiteellä o- ilmaistaan mm. puuttumista (vrt. en målad vägg 'maalattu seinä' – en omålad vägg 'maalaamaton seinä'). Käsillä olevassa tapauksessa muissa kielissä kuin suomessa on ilmeisesti luontevampaa käyttää ehtolausetta kuin jotakin muuta ilmaisukeinoa.

       Kuumentamattoman-muodolla on ilmaistu, että kuumentamista ei ole suoritettu ja että tämä pätee siis aiempaan asioiden tilaan. Aiemmuutta sinänsä ei ilmoiteta kuitenkaan suoraan. Näin on laita suomenkielisen selosteen lisäksi myös ruotsin-, tanska-norjan- ja latviankielisessä selosteessa. Aiemmuuden mainitseminen ei sinänsä vaikuta tarpeelliselta, koska lauseissa käytetään verbien menneen ajan aikamuotoja (esim. ruotsissa ej varit uppvärmd). Aiemmuus on ilmaistu aiemmin-adverbia vastaavalla sanalla virossa (eelnevalt), liettuassa (prieś) ja puolassa (wcześniej). Nähdäkseni jälkimmäisten kolmen kielen kohdalla kyse on toisteesta eli redundanssista: tietty asia ilmaistaan useamman kuin yhden kerran, tässä tapauksessa sekä aikamuodolla että adverbilla. Redundanssi pidentää ilmaisua, mutta toisaalta se mielestäni tukee asian ymmärtämistä.  
          Kyse on kaupallisesta tekstistä, jonka laatimisessa on otettava huomioon paljon muitakin seikkoja kuin pelkästään kielellisiä. Tekstin helppolukuisuus on yksi tällainen seikka: tavaraa ostavan on saatava selosteesta vaivattomasti selvää. Toisaalta tekstin pitää tarjota tietoa eli olla informatiivinen ilman että siihen kuitenkaan olisi ahdettu liikaa asiaa.
        Kuumentamaton tuote on ytimekäs ilmaus, mutta onko se liian tiivis? Asian olisi toki voinut ilmaista muiden kielten tapaan toisinkin kuten esimerkiksi näin Tämän tuotteen voi pakastaa, jos sitä ei ole aiemmin kuumennettu. Tässä muunnelmassa on välilyönnit ja piste mukaan luettuna 10 sanaa ja 65 merkkiä. Se ei olisi pisin selosteteksti, sillä puolankielisessä on 12 sanaa ja 91 merkkiä, mutta se olisi huomattavasti pitempi kuin selosteista lyhin eli ruotsinkielinen versio 7 sanoineen ja 36 merkkeineen. Lyhyempi suomenkielinen vaihtoehto alittaa ruotsinkielisen selosteen sanamäärän 4 sanallaan, mutta ylittää sen merkkimäärän 39 merkillään.
         Todettakoon lopuksi, että me jätimme kaksi syömättä jäänyttä tortilla-levyä leipähyllylle kuumentamattomina ja pakastamattomina (utan att värma upp eller frysa dem).