23.2.13

B niin kuin Babylon

Minua on kiinnostanut Babylonin tornin tarina, ja eilen illansuussa katsoin, mitä Raamattu kertoo siitä (ks. 1 Moos. 11). Lähtökohta oli se, että vedenpaisumuksen jälkeen "koko maailma käytti samoja sanoja ja puhui yhtä kieltä". Itään vaeltaessaan ihmiset löysivät Sinearin maasta tasangon, jonne he alkoivat rakentaa kaupunkia ja tornia, joka ulottuisi taivaaseen asti. Tarkoitus oli, että he tällä keinoin saisivat mainetta. Lisäksi yhteinen rakennushanke pitäisi heidät koossa, eivätkä he hajaantuisi ympäri maata.

Herra tuli katsomaan ihmisten työmaata ja sanoi: "Siinä he nyt ovat, yksi kansa, jolla on yksi ja sama kieli. Tämä mitä he ovat saaneet aikaan, on vasta alkua. Nyt he pystyvät tekemään mitä tahansa. Menkäämme sekoittamaan heidän kielensä, niin etteivät he ymmärrä toistensa puhetta." Tuumasta toimeen. Sekoittamalla ihmisten kielen Herra sai heidät lopettamaan kaupungin ja tornin rakentamisen. Kun ihmiset eivät kyenneet kommunikoimaan keskenään, he hajaantuivat kaikkialle maailmaan.
 

Tarina herättää monenlaisia kysymyksiä kuten esimerkiksi sen, oliko Babylon todella se paikka, josta ihmiset hajaantuivat eri tahoille. Niin ei ilmeisesti ollut laita, vaan ihmissuku syntyi Afrikassa. Myös ajatus alkuajan yhteisestä kielestä on mielenkiintoinen, mutta sen todenperäisyyttä on mahdoton pitävästi tarkistaa. Kysymys on monihaarainen: kumpi kehittyi ensin, puhe vai kieli? Missä vaiheessa homo sapiens-lajin kielellistyminen tapahtui? Onko kaikkien kielten ydinkielioppi sama universaali kielioppi vai mitä järjestelmällisiä eroja niiden välillä on? Kaikki kielet ovat melko monimutkaisia järjestelmiä, mutta lapset oppivat minkä tahansa kielen muutamassa vuodessa ilman, että heitä vasiten opetetaan tai että heidän tekemiään ns. kielivirheitä ehtimiseen oikaistaan. Miten tämä on mahdollista, kun kielentutkijat ovat pähkäilleet pähkäilemästä päästyään kuvatakseen edes yhden kielen kunnolla? Lisää aiheesta voi lukea tästä.

Palaan siihen kohtaan, jossa Herra aivan ilmeisesti tunsi asemansa uhatuksi. Mooseksen mukaan hän nimittäin ajatteli, että Babylonin tornin rakentaminen "on vasta alkua". Herra pelästyi: "Nyt he pystyvät tekemään mitä tahansa." Minusta tämä kohta on koko tarinan mielenkiintoisin.


Tieteellisen kehityksen saavutukset ovat huimia, ja niitä voi tarkastella eri näkökulmista. Kritiikkiä, joka vaikuttaisi asioiden kulkuun, on monesti vaikea esittää, sillä tieteen valtaisa edistyminen kytkeytyy lukemattomin sitein rahallisiin, poliittisiin, sotilaallisiin ym. intresseihin. Tieteen ja tekniikan loihtimassa "uudessa uljaassa maailmassa" minua kiehtovat monet asiat kuten se, että tietokuita lähetetään maailmankaikkeuden ääriin. Suurta huolta minussa synnyttää taas mm. se, mitä seurauksia on siitä, että eliölajien geenistö  kartoitetaan. Olemmeko nyt "elämän herroja"? Mitä se tuo mukanaan? Mikä takaa sen, että ihmisen mielen ja käyttäytymisen tutkimisella on vain inhimillisesti hyväksyttäviä tarkoitusperiä?

Olemme pystyttäneet modernin Babylonin tornin. Mitään taivasta ei ole, joka rajoittaisi tornin kohoamista. Tuleeko torni luhistumaan ja sen myötä tieteellinen tieto ja moderni tekniikka murenemaan? Vai kuljemmeko kohti ihmissuvun uutta kehitysastetta? Asettavatko elinympäristössämme tapahtuvat ekologiset muutokset esteen kehitykselle vai ohjaavatko ne sen toiselle uralle? 

Entä mitä tapahtuu ihmiskunnan kielille? Tiedämme, että enin osa ehkä noin 6 900 nykykielestä on tuomittu häviämään. Se on hyvin murheellista, sillä kielen hävitessä katoaa myös osa inhimillistä kulttuuria. Ehkä kielten määrän vähetessä esiin valikoituu muutaman suuren kielen ryhmä, joiden taitoa pidetään välttämättömänä. Yhteen maailmankieleen en usko, vaan luulen, että tulevaisuudenkin maailma on monikielinen. Toisaalta, tekninen kehitys saattaa mullistaa tilanteen niin, että voimme erilaisten kielenkääntämisohjelmien ja -laitteiden avulla hoitaa erikielisyyden aiheuttamat ongelmat.  

Kehitys menee eteenpäin, ja toivon että todellisista ja kuvitelluista uhkista huolimatta emme anna minkään voiman hävittää keskinäistä viestimisyhteyttämme, käytimmepä sitten mitä tahansa kieltä. Ilman tuota yhteyttä emme pysty vastaamaan valtavan moniin, ihmiskunnan olemassaoloa uhkaaviin haasteisiin asianmukaisella tavalla. Lajimme nimi on homo sapiens sapiens eli vapaasti suomentaen sangen viisas ihminen. Onko tällä lajilla todella viisautta vaalia "Babylonin torniamme" eli tieteelliseen ja muuhun henkiseen luomistyöhön perustuvaa kulttuuriamme niin, että se säilyy. Osaammeko vetää yhtä köyttä? "Hiiop!"


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Voit mielihyvin kommentoida blogejani. Du kan gärna lämna kommentarer på mina bloggar. You are welcome to comment on my blogs. Bonvolu, skribu notojn pri miaj blogoj.