7.11.14

Revolution, Pеволюция, Rivoluzione

 Idag är det den sjunde november som enligt den julianska kalendern var den 25 oktober. Dagen är årsdag för den ryska oktoberrevolutionen. Rysslands härskare med sin stab lär dock inte stå på podiet vid Röda torget i Moskva och se på en parad som ledarna gjorde under sovjettiden. 

 

          Vad är revolution? Ordet kommer från latin där det har flera betydelser. Jag misstänker att den betydelse det här är fråga om är inte 'rulla tillbaka' eller 'förfalla' utan 'rulla upp, utveckla, öppna'.

          Slår man upp ordet i en encyklopedi stöter man på revolutioner av alla de slag: från revolutionerande tvättpulver till samhällens politiska omvälvningar och vetenskapliga genombrott. Man blir revolutionär när man vill vara med att ändra på de rådande materiella, ekonomiska, sociala och politiska förhållandena. Eller som en italienare som trodde på anarki uttryckte det:

"När anarkin kommer, kommer hela jorden att förändras. De hatade gränserna försvinner likväl som prelaterna och soldaterna. I världen blir kvar bara idealet som vi är begeistrade av."

          Det finns en väldigt stor skara arbetare, revolutionärer, filosofer, politiker och andra vars arbete och handlingar ligger till grund för oktoberrevolutionen i Ryssland. Att inte nämna Karl Marx i sammanhanget vore omöjligt. Stanford Encyclopedia of Philosophy redogör för hans insats såhär: "Karl Marx' (1818–1883) arbeten inspirerade grundläggandet av många kommunistregimer under 1900-talet. Det är svårt att tänka sig någon annan som haft ett lika stort inflytande i skapandet av den moderna världen som han... 
          Den centrala punkten av Marx historiematerialistiska teori är tanken att olika samhällsformer uppstår och faller i och med att de först fortskrider och sedan utgör hinder för utvecklingen av människornas produktiva krafter... Marx analys av historia och ekonomi sammanfattas i hans förutsägelse av det ofrånkomliga sammanbrottet av kapitalismen som kommer att ersättas av kommunismen. Marx vägrade dock att spekulera i detalj kring kommunismens beskaffenhet. Han menade att den kommer att uppstå genom historiska processer. Kommunismen innebär inte förverkligande av ett förutbestämt moraliskt ideal."

          Vi kan konstatera att Marx förutsägelser inte besannades av de olika typer av kommunism som vi sedan fick.

          En annan revolutionär som jag haft varm om hjärtat är Danilo Dolci (1924 - 1997), se min blogg La lotta continua, 2012-11-11. Dolcis betydelse som samhällsreformator har, vad jag förstått, varit stor lokalt på Sicilien men även allmänt sett i Italien. Dolci var en initiativrik aktivist som satte igång grundläggande förändringar i ett politiskt och moraliskt eftersatt samhälle. Detta skedde under direkt hot från maffian och dess hejdukar. Dolci spådde ingen ny samhällsform att uppstå ur historiens askberg. Istället ingav han (och gör det fortfarande) hopp när förtvivlan och kraftlöshet håller på att smyga in. Han fick Lenins Fredspris 1958 trots att han uttryckligen var icke-kommunist.

Mer information om Dolci på svenska hittar du bla. på http://www.dixikon.se/bloggarna/danilo-dolci/

          Dolci skrev dikter av vilka en heter "Rivoluzione" (Revolution, se min blogg; dikten finns att lyssna på italienska i: https://www.youtube.com/watch?v=nrpZDL7f598)

Revolution

Den som blir rädd när hen får höra "revolution"
har kanske inte förstått.
Det är inte revolution att kasta sten på en polisman,
spotta på stackarn 
som tagit på sig uniformen utan veta
hur han annars fick något att äta, 
det är inte revolution att tutta eld på kommunhuset
eller på jordebokskartotek
för att av dumhet hamna i fängelse
och förstärka fiendens svepskäl.
När man agiterar för att komma till makten
och inte gör det
är det inte revolution utan den saknas;
om man får makten och relationerna
förblir som de var innan,
har man förrått revolutionen
Revolution är att urskilja det goda
medan det fortfarande är levande
och kunna njuta sunt, utan ånger,
av kärlek, känna varandra i glädjen.
Revolutionen är att sköta det som går att sköta
grundligt och utan dröjsmål,
den är att ge ansvar till var och en.
Revolutionen är att bemöta varandra med klokt fördrag
genom att anamma de viktiga relationerna 
mellan jord, himmel och människor: hårdnackat, ja,
om det behövs, genom att utnyttja, nej.
De spridda mänskliga atomerna blir
nya organismer som må kämpa
för att bli av med
allt som är ruttet och all maffia

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Voit mielihyvin kommentoida blogejani. Du kan gärna lämna kommentarer på mina bloggar. You are welcome to comment on my blogs. Bonvolu, skribu notojn pri miaj blogoj.